Öppna utbildningar

Människan är vår viktigaste resurs. Det behövs ledare med människokunskap, som ser behoven i en organisation, för att höja prestation och välmående.

Våra utbildningar har fokus på att utveckla ledar - och medarbetarskapet, med individen som utgångspunkt. Vi erbjuder de utbildningskoncept som är mest efterfrågade av chefer och ledare på svensk arbetsmarknad. Utbildningarna håller hög kvalitet. Hög kvalitet för oss innebär dels att våra medarbetare har bred kompetens, utöver den utbildning som hen leder, dels att utbildningarna är baserade på vetenskapliga studier och gedigen empiri.

UGL Utbildning

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2019-08-19 Stockholm: Bommersvik Lena Sobel , Göran Francke 0 Boka Kursinformation
2019-08-19 Skåne: Hovs Hallar Lucia Grimaldi , Bob Rosell 1 Boka Kursinformation
2019-09-02 Stockholm: Bommersvik Anneli Imhäuser , Kurt Karlsson 1 Boka Kursinformation
2019-09-02 Skåne: Hovs Hallar Kerstin Nyman Bingman , Stefan Hagslätt 0 Boka Kursinformation
2019-09-16 Stockholm: Bommersvik Meta Lagerström , Niclas Folkesson 0 Boka Kursinformation

THE - The Human Element

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2019-10-07 Skåne: Hovs Hallar Vivianne Thomsson , Helene Palmgren 3 Boka Kursinformation
2019-11-04 Stockholm: Bommersvik Olof Mark , Vivianne Thomsson 6 Boka Kursinformation
2019-11-25 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 5 Boka Kursinformation
2020-03-02 Stockholm: Bommersvik CoreCode 10 Boka Kursinformation
2020-05-04 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 10 Boka Kursinformation

Tillitsbaserade affärer och relationer

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2019-09-17 Stockholm: Ersta Konferens- och Hotell Michael Szendof Carlsson , Siv Bäcklin Englund 7 Boka Kursinformation
2019-12-03 Stockholm: Ersta Konferens- och Hotell Meta Lagerström 8 Boka Kursinformation

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2019-09-02 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Charlotte Axelsson 3 Boka Kursinformation
2020-03-16 Stockholm: Bommersvik Charlotte Axelsson , Magdalena Helander 12 Boka Kursinformation
2020-09-22 Stockholm: Bommersvik Charlotte Axelsson , Magdalena Helander 12 Boka Kursinformation

6:e Dagen

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2019-12-02 Stockholm: Finlandshuset Konferens CoreCode 12 Boka Kursinformation

GZHA utbildning

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

UGL på engelska - Understading Group and Leader

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2019-09-16 Kungsängen: Kungsängen Liene Leimanis Bartlett , Johan Ljunggren 4 Boka Kursinformation
2019-11-25 Kungsängen: Kungsängen Liene Leimanis Bartlett , Johan Ljunggren 5 Boka Kursinformation
2020-03-16 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation
2020-05-04 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation
2020-06-29 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation

RC - Radical Collaboration in English

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

UL

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2019-09-11 Stockholm: Karlavägen 108 CoreCode 8 Boka Kursinformation
2019-11-06 Stockholm: Karlavägen 108 CoreCode 8 Boka Kursinformation