Interkulturell Kommunikation

Kulturella olikheter påverkar vår vardag, de inspirerar och utvecklar oss, men kan också leda till missförstånd och konflikter. Genom att undvika dessa sparar du och dina medarbetare tid och andra resurser som ni istället kan använda för att fokusera på era kunder och er lönsamhet. Utbildningen förbereder er att framgångsrikt hantera kulturskillnader.
 
Målgrupp:

  • Företag som har avdelningar i olika länder som behöver samarbeta och lösa problem ihop
  • Svenskägda företag med medarbetare från olika kulturer
  • Svenskbaserade företag och organisationer som verkar i interkulturella miljöer
  • Offentlig sektor som ger service till människor med olika kulturell bakgrund

Vad får du och dina medarbetare om ni går utbildningen:

Vi tar bland annat upp följande teman:

Kursen anpassas utifrån de behov som just din arbetsplats har. Under utbildningen varvas korta teorigenomgångar med grupp- och individuellt arbete.
Omfattning: från 2 timmar till flera dagar, beroende på er ambitionsnivå och era behov.

Vi erbjuder även specifik kulturell kompetens om ett 30-tal länder bland annat i Östeuropa, Mellanöstern, Nord- och Östafrika samt andra länder, exempelvis Kina och Indien.

 

Så tycker våra kunder

“The course “Cooperation Challenges in the relationship with Eastern Europe” was a very interesting eye-opener on the ways to best collaborate with colleagues with a different culture. The training was very interactive, dynamic and lead by skilled and motivated trainer. The methods used were varied and helped getting both an intellectual perception as well as a “feeling” on the cultural differences.

Philippe Rolland,
Senior Solution Architect – Engagement Practice Management System
Ericsson AB, RECA
 

 

Under workshop med vårt utländska dotterbolag, lyckades Inna Saxe på ett imponerande sätt balansera diskussionerna kring svenska och internationella kulturskillnader i affärslivet. Att lyfta fram och kalibrera förväntningar på varandra och jämtemot internationella systerbolag, hjälper oss att samarbeta mer effektivt."  

Henrik Perbeck
Managing Director
Dometic Emerging Europe