Hur CoreCode använder GDQ i kurser inom ledarskapsutveckling

GDQ

 

Group Development Questionnaire, GDQ, är en vetenskapligt belagd metod för att mäta gruppers effektivitet och utvecklingsbehov. GDQ är ett statistiskt reliabelt instrument utvecklat av Dr. Susan A. Wheelan, psykolog och tongivande inom forskning om gruppdynamik.

GDQ ger en bild av gruppens effektivitet, i jämförelse med ett stort antal andra grupper vars resultat finns samlade i en databank, dels amerikanska normdata, dels normdata från en svensk population. Resultatet visar på vilka frågor just er grupp behöver arbeta med för att utvecklas vidare. Resultatet utgår från gruppen och bedömer inte enskilda individer. Fokus ligger på att den gruppen har ett gemensamt ansvar för sin utveckling – med bäring på både medarbetarskap och ledarskap. 

www.gdqassoc.com

 

Vi erbjuder anpassningsbara uppdrag inom ledarskap, teamutveckling och konflikthantering.

Kontakta oss idag så tar vi fram ett skräddarsytt upplägg för just din verksamhet!